Kombinovana zaštita sa monitoringom

Potpuna zaštita sa monitoringom podrazumeva kombinaciju alarmnog sistema sa sistemom video nadzora koji su direktno povezani sa monitoring centrom.

Svaki neovlašćeni pristup u Vaš objekat biće detektovan alarmnim sistemom, a veza sa monitoring centrom omogućiće brzu reakciju nadležne službe kao i mogućnost video verifikacije konkretnog događaja.

Secmont | sigurni na svom
Secmont | sigurni na svom

Iznajmljivanje video i alarmne opreme

Zaštitite Vaš dom izabranim paketom opreme uz ugovornu obavezu od 24 meseca. Izaberite paket sigurnosne opreme koji Vam najviše odgovara i pozovite nas na Vašu lokaciju.

Svaki neovlašćeni pristup u Vaš objekat biće detektovan alarmnim sistemom, a veza sa monitoring centrom omogućiće brzu reakciju nadležne službe kao i mogućnost video verifikacije konkretnog događaja.

Tehnička podrška i servis

Tehnička podrška i servis postavljene opreme potrebni su radi što efikasnije usluge iste. Oprema se mora periodično obilaziti i servisirati kako bi se izbegla svaka mogućnost defekta, a samimim tim i propust u efikasnoj tehničkoj zaštiti imovine.

Na ugrađenu opremu i izvedene radove dajemo garanciju, a eventualne nedostatke istih otklanjamo u najkraćem roku.

Secmont | sigurni na svom
Secmont | sigurni na svom

Upravljanje putem telefona

Preko svog mobilnog uređaja pratite šta se dešava u Vašem domu ili firmi. Instalirajte mobilnu aplikaciju, a zatim ostvarite sigurno povezivanje sa Vašim snimačem video zapisa ili alarmnom centralom.

Na potencijalno ugrožavanje bezbednosti objekta možete biti upozoreni u realnom vremenu.